Uroczystość odsłonięcia pomnika ppłk. Józefa Skrzydlewskiego

W czwartkowe popołudnie w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia ppłk. Józefa Skrzydlewskiego, Grodziszczanina, wielkiego patrioty, organizatora grodziskich oddziałów powstańczych podczas Powstania Wielkopolskiego, zasłużonego dla miasta, regionu i ojczyzny.
Uroczystość rozpoczęła się przy rondzie imienia bohatera  uroczystości, który stał się symbolem wszystkich znanych i bezimiennych bohaterów walki o Niepodległość, własną krwią pieczętujących każdy fragment odzyskiwanych ziem polskich.
W swoim wystąpieniu, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan podkreślił, że współczesny świat szczególnie mocno potrzebuje autorytetów, a w rzeczywistości, w której świat stał się globalną wioską, ważne jest zachowanie od zapomnienia i pielęgnowanie pamięci o bohaterach narodowych, by nie zatrzeć tego, co nas wyróżnia, a kolejne pokolenia znały naszą trudną i krwawą drogę do wolności.
Znaczenie symboli w pielęgnowaniu historii, jak również wagę, jaką dla przyszłości ma wiedza o wspaniałych patriotach, do których należał ppłk. Józef Skrzydlewski podkreślił również dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr Rafał Reczek.
Po uroczystym odsłonięciu, uczestnicy wydarzenia przeszli przed Pomnik Powstańców Wielkopolskich, stanowiący zbiorową mogiłę powstańczą na grodziskim cmentarzu parafialnym. Tam, złożony został wieniec biało – czerwonych kwiatów. Zapalono również znicze, ku czci i pamięci ppłk. Józefa Skrzydlewskiego oraz jego Towarzyszy Broni.
Członkowie rodziny Podpułkownika, którzy przybyli w tym dniu do Grodziska Wielkopolskiego z różnych stron kraju, pozostawili na pomniku pamiątkową fotografię. Na Pomniku złożono również przyznany pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Po mszy św., odprawionej w intencji śp. ppłk. Józefa Skrzydlewskiego w  kościele poklasztornym, uczestnicy uroczystości przeszli do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbyła się prezentacja artystyczna oraz prelekcja poświęcona ppłk. Józefowi Skrzydlewskiemu.  
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego składa serdeczne podziękowanie wszystkim znamienitym gościom oraz mieszkańcom uczestniczącym w czwartkowym wydarzeniu, a wśród nich : panu dr Rafałowi Reczkowi za pomoc i wparcie inicjatywy uhonorowania popiersiem bohaterskiego grodziszczanina, rodzinie ppłk. Józefa Skrzydlewskiego licznie uczestniczącej w czwartkowym wydarzeniu, w tym również za udostępnienie rodzinnych pamiątek, społeczności Szkoły Podstawowej Nr 2 za wsparcie w przygotowaniu wydarzenia i przepełniony patriotyzmem spektakl artystyczny, Zdzisławowi Kościańskiemu autorowi publikacji „Bohaterowie Niepodległej Józef Skrzydlewski” za wnikliwy wykład naukowy, panu Jarosławowi Boguckiemu za projekt i wykonanie pomnika, panu Zdzisławowi Jankowskiemu za inicjatywę odznaczenia ppłk. Skrzydlewskiego,  Grodziskiej Orkiestrze Dętej za uświetnienie wydarzenia, duchowieństwu grodziskich parafii za udział w uroczystości oraz odprawienie mszy św., Chórowi Miasta Grodzisk OTTIMO za oprawę mszy św., strażakom z OSP Grodzisk Wielkopolski za zabezpieczenie uroczystości, dyrekcjom szkół za udział oraz przygotowanie pocztów sztandarowych oraz wszystkim którzy swoim wsparciem i obecnością wraz z nami oddali cześć bohaterom narodowym i wielkim patriotom.  

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim