Położenie, dane gminy

Grodzisk Wielkopolski
Obszar 134,5 km2

Ludność ( dane na dzień 23.04.2019)
Miasto 14 533
Miasto + gmina 19 799

   W południowej części Wysoczyzny Poznańskiej, przy dawnym szlaku handlowym łączącym miasta Dolnego Śląska z Poznaniem, leży Grodzisk Wlkp. Najstarszy dokument świadczący o prawach miejskich pochodzi z 1303 r. Od XV w. rozwijające się miasto, znajdowało się kolejno w rękach Ostrorogów, potem Opalińskich. Grodziszczanie biorą czynny udział w najważniejszych wydarzeniach historycznych. Po uzyskaniu niepodległości, Grodzisk staje się ważnym ośrodkiem administracyjno-przemysłowym. Do 1932 roku jest siedzibą powiatu. W okresie XX-lecia międzywojennego w mieście rozwija się przemysł spożywczy. Działają Zjednoczone Browary Grodziskie, Zakłady Mięsne, Mleczarnia, Tartak i inne. Po drugiej wojnie światowej w Grodzisku zachowały układy przestrzenne dwóch, dawnych organizmów miejskich. Połączone są one ul. Szeroką, która dziś pełni funkcję handlowego centrum. Ośrodkiem najstarszej części miasta jest kwadratowy Stary Rynek z okazałym ratuszem z poł. XIX w. oraz studnia bł. Bernarda z Wąbrzeźna, odbudowana w końcu XIX w., gdy zaprzestano pobierać z niej wodę dla miejscowych browarów, a odrestaurowana w 1995 r. W jego sąsiedztwie szereg ciekawych budynków przy ul. Poznańskiej i Wawrzyniaka z XVIII wieku.

   Najcenniejszym jednak zabytkiem jest kościół św. Jadwigi z I połowy XV w. Dwieście lat później przebudowany w stylu manierystycznym. Wewnątrz wiele ciekawych zabytków sztuki sakralnej. Przed kościołem pomnikowa lipa szerokolistna o obwodzie ok. 5 m. Na zachód od Rynku wznosi się dwór zbudowany po połowie XIX w., dziś siedziba Muzeum Ziemi Grodziskiej. Wokół niego rozciąga się park, na którego południowym krańcu stoi drewniany kościołek św. Ducha z 1663 roku. Kolejny, barokowy kościół pobernardyński z 1662 roku który znajduje się przy Palcu św. Anny od kilku lat poddawany jest gruntownemu remontowi. Na uwagę zasługuje także szereg gmachów z początku XX w.; poczta, szkoła, starostwo, sąd, budynek cechu, areszt - obecnie budynek Zakładu Poprawczego.

„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim