Projekt Budżetu Gminy na 2020 rok

W czwartkowe przedpołudnie Burmistrz Grodzisk Wielkopolskiego Piotr Hojan przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Gawrona Projekt Budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2020 rok.
Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki i jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała ta stanowi podstawę gospodarki finansowej w roku budżetowym. Uchwała zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych. Niebagatelną sprawą przy planowaniu budżetu jest właściwe zaplanowanie inwestycji.
Zanim Projekt zostanie przyjęty przez Radę Miejską poprzez podjęcie stosownej Uchwały, pochylą się nad nim radni Rady Miejskiej, analizując go podczas prac komisji.

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim