OGŁOSZENIE BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

Uprzejmie informuję, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. Uchwały Nr V/46/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie projektowanej drogi zbiorczej - „Piaski I”, Gmina Grodzisk Wielkopolski w drodze zapytania o cenę wyłoniła uprawnionego urbanistę Pan Stefana Dutkowiaka, ul. Keplera 3A/34, 60-158 Poznań, który przeprowadził analizę terenów objętych granicami ww. planu i przygotował dwie nowe koncepcje przebiegu drogi zbiorczej.
Przedmiotowe koncepcje w formie graficznej są wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Grodzisku Wlkp., ul. Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. i można się z nimi zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pok. nr 14, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.
Jednocześnie informuję, że w terminie między 19.08.2019r. a 13.09.2019r. zorganizowane zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami naszej gminy nt. wyboru wariantu trasy drogi zbiorczej. 
Dokładne informacje dotyczące miejsca, terminu i formy przeprowadzenia ww. konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (ogłoszenie w gazecie, wywieszenie na tablicach ogłoszeń, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej) na co najmniej  7 dni przez terminem ich rozpoczęcia. 
 
                                                                                                      Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
                                                                                                                    /-/ Piotr Hojan 

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim