Podsumowanie ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Gmina Grodzisk Wielkopolski od kilkunastu lat angażuje się w przebieg ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W tegorocznej kampanii, zorganizowany został konkurs literacko – plastyczny „Ja za 20 lat”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Podsumowanie tegorocznej akcji miało miejsce w poniedziałek 7 października w sali Urzędu Miejskiego.
Podczas spotkania, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan serdecznie pogratulował wyróżnionym w konkursie uczestnikom, w tym również Jonaszowi Przybylakowi, który zdobył w konkursie jedną z głównych nagród.
Podziękowanie otrzymali również dyrektorzy szkół oraz pedagodzy szkolni, zaangażowani w przebieg akcji na terenie swoich placówek.
Koordynatorem kampanii na terenie gminy od lat jest pani Ilona Nowak - Białek, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Alkoholowej i Narkotykowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku wielkopolskim.
W tegorocznej edycji kampanii, komisja konkursowa doceniła prace uczniów naszej gminy. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Witamborski (Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim), Zuzanna Zeidler (Szkoła Podstawowa w Grąblewie), Antoni Grześkowiak (Szkoła Podstawowa w Kąkolewie), Filip Antas (Szkoła Podstawowa nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim), Wojciech Kulus (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim), Jonasz Przybylak (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim), Antoni Kańduła (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim), Jakub Cybal (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim).

Serdecznie gratulujemy.

Najchetniej czytane

2019-08-30
Konkurs na Najpiękniejszy Balkon i Ogródek Przydomowy w gminie Grodzisk Wielkopolski 2019 rozstrzygnięty
2019-10-07
Emblematy na groby grodziskich Powstańców Wielkopolskich
2019-08-23
Awans Zawodowy Nauczycieli
2019-08-26
Kalendarium wydarzeń w gminie Grodzisk Wielkopolski - wrzesień 2019 r.
2019-09-23
INFORMACJA BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie współfinansowania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski przewozów autobusowych realizowanych przez spółkę PKS Poznań S.A.
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim