Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej

Już trzeci raz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II oraz Grodziskie Stowarzyszenie „ Amazonki” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Stowarzyszenia kolejny raz realizują ponadlokalny projekt. Zadanie  zostało docenione. Projekt pt. ” Naszym orężem pędzel i śpiew - Warsztaty Malarskie i Koncert na Srebrną Nutę 2019” otrzymał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostało  objęte  honorowym patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

 W ramach projektu organizatorzy zaplanowali dużo ciekawych działań, w tym dwa zadania ponadlokalne  będące już działaniami systemowymi: IV SENIORALNY  PLENER MALARSKI CHRZYPSKO WIELKIE 2019 i XIV KONCERT NA SREBNĄ NUTĘ. Działania te są oczekiwane przez seniorów, którzy mają możliwość realizacji swoich pasji oraz wymiany doświadczeń. Wspólne przygotowania i realizacja zadań przez zaprzyjaźnione  jednostki  wzmacnia  więzi  organizatorów oraz beneficjentów projektu.

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2019 roku zaproszeniem seniorów  do  warsztatów  informatycznych. Zajęcia odbyły się  w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej  w Grodzisku Wielkopolskim.  Podjęte działania dały uczestnikom projektu możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności informatycznych oraz stało się wsparciem w przygotowaniach dwóch  wspomnianych zadań projektowych:  IV PLENERU SENIORALNEGO – Chrzypsko Wielkie 2019 i  XIV KONCERTU NA SREBNĄ NUTĘ. Na warsztatach seniorzy pod okiem instruktorów  opracowali  zaproszenia, dyplomy i podziękowania, które zostaną wykorzystane przy organizacji w/w zadań.

 

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim