Historia, która nie powinna - a jednak się powtórzyła....

Nie tak dawno, bo zaledwie 10 kwietnia zamieszczaliśmy informację o porzuconych  materiałach budowlanych i znów zmuszeni jesteśmy informować o ponownym zaśmieceniu tego samego miejsca, przy drodze gruntowej Grąblewo – Ptaszkowo, podobnymi materiałami.
Trudno nam zrozumieć cel i zasadność takich zachowań, gdyż odpadów można pozbyć się zgodnie z przepisami. Przy tak poważnym - jak wynika ze pozostawionych śmieci - remoncie, koszt około 450 zł za tonę odpadów nie jest kwotą niemożliwą do zapłacenia. Planując remont, powinniśmy, jako świadomi i odpowiedzialni obywatele lokalnej społeczności wkalkulować koszty pozbycia się odpadów remontowych właściwie,  nie pozostawiając ich byle gdzie.
Koszty naprawienia szkód ponoszą wszyscy mieszkańcy, gdyć za usunięcie odpadów i uporządkowanie terenu zapłacimy z Budżetu Gminy.
Drodzy Państwo, nie myślmy tylko o sobie, wspólnie zadbajmy o czystość i porządek w naszej gminie. Bądźmy odpowiedzialni!

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim