Finalizacja planów inwestycyjnych

W dniach 10 i 12 lipca 2019 roku w grodziskim ratuszu Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan podpisał umowy na realizację zadań inwestycyjnych.
Modernizację odcinka drogi w ciągu ulicy Kolejowej i Placu Powstańców Wielkopolskich powierzono firmie INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. z Kościana. Zamówienie o wartości 168.975,33 zł brutto polega na sfrezowaniu nawierzchni jezdni i ułożeniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej.
Remont dróg gruntowych na terenie gminy wykona Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolski. Prace obejmą drogi o łącznej długości ok. 2180 mb i wyniosą 176.972,40 zł brutto.

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-10-17
Burmistrz podziękował nauczycielom
2019-11-13
Informacja Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim