Burmistrz podziękował nauczycielom

We wtorek 15 października 2019 roku Burmistrz Piotr Hojan gościł w grodziskim ratuszu dyrektorów szkół oraz przedstawicieli grona pedagogicznego gminnych placówek oświatowych. Celem spotkania, odbywającego się w ramach Dnia Edukacji Narodowej, było wyrażenie podziękowań za bardzo dobre wypełnianie powierzonych obowiązków oraz osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali również nagrody Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
Do życzeń dołączyli się Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Rafał Sikorski, Sekretarz Gminy Artur Kalinowski.    
Nagrody Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego otrzymali:
Pani Marcelina Floraszek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim
Pan Szymon Tomczak ze Szkoły Podstawowej w Grąblewie
Pani Ewa Starosta ze Szkoły Podstawowej w Słocinie
Pan Paweł Studzianek ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie.
Nagrodę Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i wzorowe kierowanie szkołą otrzymali dyrektorzy szkół szczebla gminnego. 

 Serdecznie gratulujemy wyróżnionym nauczycielom i dyrektorom oraz życzymy wszystkim pracownikom oświaty, aby trud codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej znalazł trwałą wdzięczność kolejnych pokoleń uczniów.

 

Najchetniej czytane

2019-12-23
Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
2019-11-29
Afrykański Pomór Świń
2020-01-08
Grodziskie licytacje WOŚP
2019-12-03
Lodowisko czynne od piątku, 6 grudnia 2019 roku!
2020-01-14
ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO
„Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski”
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim